ماه: سپتامبر 2017

مراقبت های بعد از کلونوسکوپی

بعد از انجام کلونوسکوپی کلونوسکوپی توسط متخصص گوارش انجام می گیرد تا بتواند در حین آزمایش و همچنین بعد از آن تشحیص صحیحی از مشکل فردد بدهد  تا بتواند درمان درستی را برای فرد در نظر بگیرد. بهتر است بیمار برای مدت یک تا دو ساعت در درمانگاه بماند و پس از آن توسط همراه […]

ادامه مطلب