ماه: آوریل 2018

درمان ناباروری

تعریف ناباروری اگر یک زوج ظرف مدت یک سال با وجودی نزدیکی مکرر و بدون جلوگیری حامله نشوند در صورتی که سن خانم کمتر از 35 سال باشد و یا عدم بارداری به مدت 6 ماه در خانمی که بیش از 35 سال داشته باشد می گوییم این زوج نازایی دارند .  علل اصلی ناباروری […]

ادامه مطلب