دسته: دندانپزشکی زیبایی

کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ایمپلنت دندان ، دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت ها دارای استحکام مورد نیاز برای دندان هستند چراکه این اجزا از مواد زمینه ای تشکیل شده و حاصل ترکیب ذارت فیلر می باشند. از این رو استحکام کامپوزیت ها در حوزه دندان پزشکی مثال زدنی است. و اما کامپوزیت ونیر ترکیبی با حالت خمیری بوده و با […]

ادامه مطلب