دسته: سونوگرافی

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال چیست؟ سونوگرافی در اهواز ، سونوگرافی در سونوگرافی واژینال ابزاری وازد واژن می شود و با استفاده از امواج صوتی تصاویر  بر روی مانتیور دیده می شوند که به این ترتیب تشخیص برای متخصص راحت تر خواهد شد .این پروسه حدودا 15 الی 20 دقیقه به طول می انجامد.  زمان انجام سونوگرافی واژینال […]

ادامه مطلب