برچسب: تفاوت جراحی بینی باز و بسته

تفاوت جراحی بینی باز و بسته

تفاوت جراحی بینی باز و بسته چیست؟ جراحی بینی اهواز ، روشهای جراحی بینی ، جراحی بینی بسته ، جراحی بینی باز برای انجام  جراحی بینی دو تکنیک یا روش به نامهای روش باز و روش بسته وجود دارد. بعضی از جراحان روش بسته را و بعضی دیگر روش باز را ترجیح میدهند اما به […]

ادامه مطلب