برچسب: علت پریود نشدن طولانی

علت پریود نشدن طولانی

علت پریود نشدن طولانی باید پذیرفت که هر زنی می بایست بر طبق سیستم ارگانیکی خود ماهانه عادت می بیند و اگر زمان موعود عادت ماهانه از جانب زنی مشاهده نشد ، ابتدا مشکوک به آبستنی خود شود . زیرا آبستنی خود باعث اختتام دوره قاعدگی می شود . علت-پریود-نشدن-طولانی علت های پریود نشدن طولانی چیست ؟ […]

ادامه مطلب