برچسب: پیشگیری از پوکی استخوان

پیشگیری از پوکی استخوان

آیا پیشگیری از پوکی استخوان امکان پذیر است؟ به چه دلیل پوکی استخوان به وجود می آید؟ استخوان بافت زنده ای است که متشکل از کلسیم و پروتئین می باشد. استخوان سالم، معمولا دچار تغییر شکل می شود، بدین معنا که بخشی از آن، جذب استخوان می شود، و بخش دیگر با مواد دیگری جایگزین خواهد شد. […]

ادامه مطلب